Amdanom Ni

Bydd Garddwriaeth Cymru yn darparu cefnogaeth fanwl ac arbenigol er mwyn hybu effeithlonrwydd busnesau sy’n ymwneud â chadwynau cyflenwi garddwriaeth bwyd a mwynderau yng Nghymru.

Beth yw Garddwriaeth Cymru?

Bydd Garddwriaeth Cymru yn darparu cefnogaeth fanwl ac arbenigol er mwyn hybu effeithlonrwydd busnesau sy’n ymwneud â chadwynau cyflenwi garddwriaeth bwyd a mwynderau yng Nghymru.

Bydd gwaith Garddwriaeth Cymru yn canolbwyntio ar bump prif faes:

 • Gwybodaeth am y Gadwyn Gyflenwi

 • Brandio a Marchnata

 • Cysylltiadau â’r Gadwyn Gyflenwi

 • Gweithlu’r Gadwyn Gyflenwi

 • Arfer Amgylcheddol Gorau

Gallwn eich helpu trwy:

 • Fod yn gyfeirbwynt canolog ar gyfer busnesau garddwriaeth Cymreig a darparu gwefan hawdd ei defnyddio i bawb.
   
 • Darparu gwybodaeth a gwybodaeth am y farchnad er mwyn dynodi a gwerthuso cyfleoedd marchnata o fewn cadwynau cyflewni garddwriaethol.
   
 • Datblygu brandiau er mwyn helpu i gwrdd â’r galw am gynnyrch Cymreig. Ysgogi arloesedd a chyflwyno cynnyrch newydd yn ogystal â datblygu cynnyrch a marchnadoedd sy’n bodoli’n barod.
   
 • Hyrwyddo cydweithrediad rhwng pob rhan o gadwynau cyflenwi.
   
 • Darparu rôl faethu i gymunedau lleol a chyflenwyr lleol wrth wneud cyfraniadau i gadwynau cyflenwi.
   
 • Annog arfer gorau amgylcheddol a chynaliadwyedd o fewn cadwynau cyflenwi garddwriaethol

 

Yn Garddwriaeth Cymru, mae ein partneriaid yn cynnwys Prifysgol Glyndŵr. Bydd y prosiect yn rhedeg hyd at fis Medi 2015.

Ein Gwaith:

 • Pacio – adnoddau i helpu busnesau ddewis y pecyn garddwriaethol mwyaf priodol
 • Digwyddiadau – digwyddiadau diwydiant, gweithdai, a sioeau masnach
 • Newyddion – newyddion a safbwyntiau diweddaraf o bob rhan o garddwriaeth
 • Sicrhau Ansawdd – cynlluniau, safonau, ac achrediadau sydd ar gael i fusnesau garddwriaeth
 • Clandrwr Cnydau – gwerthuso'r enillion economaidd yn hawdd ar gyfer 12 o gnydau ffrwythau a llysiau
 • Rheoli Dŵr – cyngor ac arweiniad i wella ansawdd ac effeithlonrwydd dŵr
 • Meincnodi Logisteg – canllaw i ddechreuwyr i wella perfformiad busnes drwy adolygu ac asesu yn barhaus
 • Brandio – creu hunaniaeth ar gyfer eich busnes

Cofrestru Ar Gyfer Ein Cylchlythyr: