Coginio Gyda Garddwriaeth Gymreig

Ryseitiau blasus i annog y sectorau lletygarwch i ddefnyddio ffrwythau, llysiau, a pherlysiau a dyfir yng Nghymru.

Coginio Gyda Garddwriaeth Gymreig

Canllaw ymarferol ar gyfer y diwydiant arlwyo a lletygarwch yng Nghymru

 

FRONT COVER WELSH (632px * 896px)Mae gan Gymru dyfwyr ffrwythau a llysiau rhagorol, ynghyd â bwytai a llefydd bwyta ardderchog.Mae llawer o gogyddion yn cynnwys cynhwysion wedi’u tyfu yng Nghymru yn eu bwydlenni ac mae llawer o bobl leol ac ymwelwyr yn mwynhau chwilio am gynnyrch Cymreig. Nod y llyfryn hwn yw annog ac ysbrydoli cogyddion yn y diwydiant arlwyo a lletygarwch yng Nghymru i ddefnyddio mwy o gynnyrch garddwriaeth Gymreig.

Mae ‘Coginio Gyda Garddwriaeth Gymreig’ yn dwyn ynghyd 35 o ryseitiau blasus am:

  • Cawl Llysiau
  • Perlysiau
  • Prydau Llysieuol
  • Saladau
  • Gormodedd Hafaidd
  • Physgod a Bwyd Mor
  • Pwdinau.

Rysait yr Wythnos

 

Os ydych yn gogydd neu arlwywr a fyddai'n dymuno cael copi AM DDIM o 'Coginio gyda Garddwriaeth Gymreig’, e-bostiwch ni horticulturewales@glyndwr.ac.uk

Llyfr 'Coginio gyda Garddwriaeth Gymreig' Ennill Gwobr Ryngwladol!

'Coginio gyda Garddwriaeth Gymreig' wedi cael ei gydnabod fel yr enillydd Cymru yn ‘Llyfr Coginio Lleol Gorau’ yng Ngwobrau Llyfr Coginio Byd Gourmand mawreddog! Cael gwybod mwy...

Gwneud Eich Bwydlenni Mwy Sbeislyd!

Os ydych yn rhedeg bwyty, caffi, gwesty, gwely a brecwast, tafarn neu fusnes lletygarwch arall, ceisiwch fanteisio ar y cynnydd hwn yn y diddordeb ym mhopeth sydd ‘wedi’i dyfu’n lleol’ drwy ychwanegu ychydig o gyfieithiadau Cymraeg syml yn eich bwydlenni…

Cliciwch yma am yr fersiynau Cymraeg a Saesneg o seigiau ac ymadroddion cyffredin sy’n ymwneud â bwyd

Cofrestru Ar Gyfer Ein Cylchlythyr: