Siarad â ni

Rydym bob amser yn awyddus i glywed eich adborth.

Siarad â ni

 
 

Rydym yma i hyrwyddo cydweithio rhwng, tyfwyr, proseswyr a manwerthwyr a darparu cyngor arbenigol yn y maes hwn i fusnesau yng Nghymru.

Peidiwch â ni os hoffech siarad â ni, rydym yn croesawu pob adborth ac ymholiadau:

 
Garddwriaeth Cymru,
Prifysgol Glyndŵr,                                                 
Ffordd Treffynnon,
Llaneurgain,
Yr Wyddgrug,
CH7 6AR.
 
Rhif ffon: 01978 293967
E-bost: horticulturewales@glyndwr.ac.uk
 

Gallwch ddilyn ni ar Twitter yn @Hortwales ac yn hoffi i ni ar Facebook.

Mae gennym hefyd fforwm, lle gallwch ofyn cwestiynau a chymryd rhan mewn trafodaethau defnyddwyr - dilynwch y ddolen hon

Siarad â ni

Cofrestru Ar Gyfer Ein Cylchlythyr: