Cyfarfod Y Tîm

Cael gwybod am aelodau craidd y tîm Garddwriaeth Cymru.

Garddwriaeth Cymru Personél Allweddol

Dr David SkydmoreDr David Skydmore (PhD, MA, BSc, FLS, FCMI) – Cyfarwyddwr Prosiect

 

Gyda bron i 30 mlynedd o brofiad yn y diwydiant, daw David â gwybodaeth eang o’r sector garddwriaethol, gwyddoniaeth planhigion, a chynaliadwyedd i’w swydd fel Cyfarwyddwr Prosiect.

Yn gyn-Gadeirydd Rhwydwaith Garddwriaeth Cymru, aeth David ymlaen ar ôl graddio mewn bywydeg i gael PhD mewn iechyd planhigion o Brifysgol Bangor gan gwblhau doethuriaeth ar epidemioleg a phatholeg planhigion ym Mhrifysgol Cymru, cyn ymgymryd â gwaith ôl-ddoethuriaethol ychwanegol ar afiechydon cnydau garddwriaethol a choed fforestydd. yn gyn-ddarlithydd ym Mhrifysgolion Caergrawnt a Manceinion, mae David yn awr yn cyfuno ei swydd yn Garddwriaeth Cymru gyda’i swydd fel Pennaeth Academaidd Bywydeg a’r Amgylchedd ym Mhrifysgol Glyndŵr.  

Ar hyn o bryd y mae’n aelod o bwyllgorau Fforwm Cynghorol Strategol Iechyd Planhigion y DU a Grŵp Strategaeth Garddwriaeth Cymru.

Helen Eustace, Project ManagerHelen Eustace – Rheolwr Prosiect

 

Gyda gradd mewn economeg o Brifysgol Cymru, Abertawe, daw Helen â phrofiad sylweddol o’r sector bwyd i’w swydd fel Rheolwr Prosiect. Fel cynhyrchwr ei hun – yn tyfu perlysiau a dail salad ar dyddyn 12 erw yng Ngogledd Cymru – mae gan Helen ddealltwriaeth eithriadol o’r materion cadwyn gyflenwi y mae’r diwydiant yn eu hwynebu.

Cyn ymuno â Garddwriaeth Cymru, Helen oedd Pennaeth adran Gwybodaeth am y Farchnad DairyCo Datum y Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth.

Kat 1 (150px * 197px)Katina Davies – Dadansoddwr Marchnad

 

Rôl Katina, sydd â gradd mewn seicoleg, yw cael gafael ar bob math o ystadegau, ffigurau, data am y farchnad, a gwybodaeth am berthnasedd y sector garddwriaethol Cymreig, a mynd ati i ddehongli’r wybodaeth yma er mwyn helpu i ddynodi cyfleoedd i’r diwydiant dyfu, arallgyfeirio a ffynnu.

Gyda llygad craff am ffigurau, ymunodd Katina â Garddwriaeth Cymru ar ôl gweithio i’r gwasanaeth prawf, tra bod ganddi hefyd brofiad blaenorol mewn llywodraeth leol a rhedeg busnesau gyda’i gŵr Jason, chwaraewr golff proffesiynol a bleidleisiwyd yn un o 100 hyfforddwr gorau’r DU gan Golf World Magazine.

Michael Evans-Jones, Market Analyst for Horticulture WalesMichael Evans-Jones – Dadansoddwr Marchnad

 

Wedi graddio o Brifysgol Durham gyda gradd mewn Hanes Clasurol ac MSc mewn Cysylltiadau Rhyngwladol, bydd swydd Michael gyda’r prosiect yn canolbwyntio ar gasglu a dehongli ystod eang o ystadegau sy’n berthnasol i dyfwyr, cynhyrchwyr, proseswyr a defnyddwyr yng Nghymru.

Ymunodd Michael â Garddwriaeth Cymru yn dilyn cyfnod llwyddiannus fel Rheolwr Digwyddiadau a Chyfathrebu yn asiantaeth datblygu busnes Westminster Business Council, lle gwnaeth ddefnydd da o’i wybodaeth am gysylltiadau rhyngwladol trwy gynnal nifer o ddigwyddiadau gyda llysgenadaethau a swyddogion diplomatig.

Yn fabolgampwr brwd, bu’n cynrychioli Cymru mewn cleddyfa a rygbi cyffwrdd, yn ogystal â bod yn hyfforddwr chwaraeon cymwysedig.  

Karen RodenburgKaren Rodenburg – Swyddog Datblygu Prosiect

 

Fel Swyddog Datblygu Prosiect, Karen yw ‘llygaid a chlustiau’ y tîm, gan deithio o gwmpas y wlad i gyfarfod tyfwyr a chynhyrchwyr er mwyn darganfod beth sy’n mynd ymlaen yn sector garddwriaeth Cymru. Gyda gradd mewn seicoleg a phrofiad o weithio mewn sectorau mor amrywiol â bancio a marchnata bwyd, mae Karen yn chwarae rhan allweddol mewn dynodi a threfnu teithiau astudio hynod boblogaidd y prosiect.

Mae ganddi hefyd brofiad helaeth o fyw a gweithio yn yr Iseldiroedd, gyda chysylltiadau cryf â chanolfbwynt garddwriaethol Boskoop, sy’n enwog am ei feithrinfeydd.

Chris Owens, Communications Officer, Horticulture WalesChris Owens – Swyddog Cyfathrebu

 

Wedi graddio mewn gwleidyddiaeth ac yn newyddiadurwr a hyfforddwyd gan yr NCTJ, mae gan Chris brofiad sylweddol o gyfathrebu a’r cyfryngau. Ar ôl cychwyn ei yrfa ar bapurau newydd rhanbarthol, aeth yn ei flaen i swydd datblygu cynnwys mewnol gyda chwmni meddalwedd a chyhoeddi yn Wilmslow, cyn treulio cyfnod fel rhan o dîm optimeiddio peiriannau chwilio (SEO) gydag un o brif wefannau cymharu prisiau’r DU.

Yn aelod o’r Sefydliad Cysylltiadau Cyhoeddus Siartredig, ymunodd Chris â thîm Garddwriaeth Cymru ar ôl bron i dair blynedd yn gweithio gyda’r asiantaeth cyfathrebu a chysylltiadau cyhoeddus mwyaf yn Swydd Amwythig, ac ef sy’n gyfrifol am wefan a rheoli cyfryngau cymdeithasol y prosiect, ynghyd a chysylltiadau â’r cyfryngau a chyfranddeiliaid, a gweithgareddau cyfathrebu cyffredinol.

Cyfarfod Y Tîm

Cofrestru Ar Gyfer Ein Cylchlythyr: