Adnoddau

Taflenni ffeithiau, gwybodaeth am y farchnad, a dolenni defnyddiol i dyfu eich busnes garddwriaeth.

Adnoddau - Gwybodaeth Garddwriaeth Cymru

Ffurflenni archebu


Dychwelwch eich ffurflenni archebu at horticulturewales@glyndwr.ac.uk

Cylchlythyr

Rydym bellach yn anfon ein cylchlythyrau drwy e-bost bob mis. Os hoffech chi dderbyn ein newyddion diweddaraf, ebostiwch ni ar horticulturewales@glyndwr.ac.uk i ymuno â'n rhestr bostio

Gwybodaeth am y Prosiect

Taflenni Gwybodaeth

Cyfleoedd Cydweithio a Modelau ar gyfer Tyfwyr Garddwriaethol yn Ne Orllewin Cymru

Yn yr hydref 2013, cynhaliodd Garddwriaeth Cymru brosiect sydd yn edrych ar y potensial ar gyfer cydweithio rhwng grŵp o dyfwyr planhigion addurnol yn Ne Orllewin Cymru. Cael gwybod beth mae'r prosiect a gyflawnwyd a gallai pa wersi posibl sectorau eraill o garddwriaeth yng Nghymru yn dysgu:

Gwybodaeth am y Farchnad

Marchanta eich busnes yn llwyddiannus ar-lein

Ymchwil Farchnata

Cofrestru Ar Gyfer Ein Cylchlythyr: