News

Updates about the Horticulture Wales project, along with industry news and opinion.

Eich Barn A Angen!

04 August 2015

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg byr a fydd yn helpu i adnabod y gefnogaeth sydd ei hangen ar gyfer y sector garddwriaeth yng Nghymru.

Question Mark blue (268px * 268px)Gyda'r y cylch presennol o Garddwriaeth Cymru yn dod i ben, mae Wavehill yn cynnal gwerthusiad annibynnol o'r prosiect a'i weithgareddau.

Bydd eich mewnbwn yn ein helpu i fesur effaith y gwaith sydd wedi’i ariannu ar gyfer gwelliannau yn y gadwyn gyflenwi yn y sector arddwriaethol yng Nghymru.

Cliciwch yma i gymryd yr arolwg, a fydd yn cymryd dim ond ychydig funudau i'w gwblhau.

Diolch am eich amser

Signup to our newsletter: