Month: October 2018

“DYMA FY MREUDDWYD”

Bu i ni gyfarfod Alan Jones yn 5 Acre Nursery, Tal-y-bont. Mae Alan wedi bod yn rhedeg y feithrinfa yn Nyffryn Conwy ers 10 mlynedd. Mae Alan yn tyfu perlysiau, gwlâu blodau, llysiau a phlanhigion blynyddol yn ei feithrinfa a… Read more »