Author: Horticulture Wales

Cyngor Coronafeirws Covid-19: cymorth i fusnesau

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn cymorth gwerth dros £1.4bn i fusnesau bach er mwyn eu helpu yn ystod cyfnod y coronafeirws. Bydd busnesau manwerthu, busnesau hamdden a lletygarwch yn cael 100% rhyddhad ardrethi busnes ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020/21,… Read more »

ASTUDIAETH ACHOS: ANGEL FEATHERS, MOEL FAMAU

Yn ddiweddar, cawsom gyfle am sgwrs gyda Katharine o Angel Feathers, micro-ffrwythdy yng nghalon Moel Famau, Gogledd Cymru. Buom yn sgwrsio am ei busnes a’r gwaith y mae hi wedi ei wneud gyda Garddwriaeth Cymru. Rydym ni wrth ein boddau… Read more »