Author: Horticulture Wales

Eirin Dinbych Dyffryn Clwyd

Enw Tarddiad Gwarchodedig Eirin Dinbych Dyffryn Clwyd Cyflwyniad Llongyfarchiadau! Ar ôl llawer o waith caled ac amser, bu i “Eirin Dinbych Dyffryn Clwyd” ennill statws Enw Bwyd a Warchodir gan yr Undeb Ewropeaidd (EUPFN) a statws Enw Tarddiad Gwarchodedig (PDO)… Read more »

ASTUDIAETH ACHOS: CANOLFAN SGILIAU’R GOEDWIG

Wythnos ddiwethaf, cawsom sgwrs gyda Rod Waterfield o Ganolfan Sgiliau’r Goedwig am y gwaith maen nhw’n ei wneud, yr hyn maen nhw wedi ei gyflawni gyda Garddwriaeth Cymru a dyfodol garddwriaeth yng Nghymru. Rydym yn gobeithio y byddwch yn cael… Read more »

Gwahodd: Gynhadledd Uwchraddio Cynaliadwy

Dydd Mawrth, 26ain Tachwedd 2019 Gwesty Dewi Sant, Bae Caerdydd Mae Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru yn eich gwahodd chi i’r gynhadledd Uwchraddio Cynaliadwy gyntaf yng Nghymru ar gyfer y sector bwyd a diod.    Nod y gynhadledd fydd paratoi… Read more »

Adborth – Bywd a Diod Cymru Rhwydraith Clwyster

Mae Miller Research, mewn partneriaeth gyda Madeline Smith, yn cynnal gwerthusiad o’r Rhaglen Clystyrau o 2016 / 2019. Fel rhan o’r gwerthusiad, rydym yn gofyn i fusnesau am eich canfyddiadau a’ch profiadau o’r Rhaglen Clystyrau. Bydd y gwerthusiad yn cyfrannu… Read more »