Author: Horticulture Wales

Digwyddiad Nadolig

  Cafodd y siopwyr a’r stondinwyr Nadoligaidd fwynhad yn y Farchnad Nadolig yn Neuadd Bentref Cilcain yn Sir y Fflint! Y farchnad oedd y digwyddiad cyntaf mewn cyfres o ddigwyddiadau a fydd ymlaen ar draws Cymru i hybu garddwriaeth, tyfwyr,… Read more »

Cysylltwch!

  Rydym wedi cael hydref prysur! Yn ystod y tri mis diwethaf, mae ein tîm bychan wedi teithio ar hyd a lled Cymru i’ch cwrdd –  busnesau garddwriaethol Cymru, ac megis dechrau yn unig yw hynny. O dyfwyr ffwng a… Read more »

“DYMA FY MREUDDWYD”

Bu i ni gyfarfod Alan Jones yn 5 Acre Nursery, Tal-y-bont. Mae Alan wedi bod yn rhedeg y feithrinfa yn Nyffryn Conwy ers 10 mlynedd. Mae Alan yn tyfu perlysiau, gwlâu blodau, llysiau a phlanhigion blynyddol yn ei feithrinfa a… Read more »