Eirin Dinbych Dyffryn Clwyd

Enw Tarddiad Gwarchodedig Eirin Dinbych Dyffryn Clwyd Cyflwyniad Llongyfarchiadau! Ar ôl llawer o waith caled ac amser, bu i “Eirin Dinbych Dyffryn Clwyd” ennill statws Enw Bwyd a Warchodir gan yr Undeb Ewropeaidd (EUPFN) a statws Enw Tarddiad Gwarchodedig (PDO)… Read more »