ASTUDIAETH ACHOS: CANOLFAN SGILIAU’R GOEDWIG

Wythnos ddiwethaf, cawsom sgwrs gyda Rod Waterfield o Ganolfan Sgiliau’r Goedwig am y gwaith maen nhw’n ei wneud, yr hyn maen nhw wedi ei gyflawni gyda Garddwriaeth Cymru a dyfodol garddwriaeth yng Nghymru. Rydym yn gobeithio y byddwch yn cael… Read more »

Gwahodd: Gynhadledd Uwchraddio Cynaliadwy

Dydd Mawrth, 26ain Tachwedd 2019 Gwesty Dewi Sant, Bae Caerdydd Mae Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru yn eich gwahodd chi i’r gynhadledd Uwchraddio Cynaliadwy gyntaf yng Nghymru ar gyfer y sector bwyd a diod.    Nod y gynhadledd fydd paratoi… Read more »

Adborth – Bywd a Diod Cymru Rhwydraith Clwyster

Mae Miller Research, mewn partneriaeth gyda Madeline Smith, yn cynnal gwerthusiad o’r Rhaglen Clystyrau o 2016 / 2019. Fel rhan o’r gwerthusiad, rydym yn gofyn i fusnesau am eich canfyddiadau a’ch profiadau o’r Rhaglen Clystyrau. Bydd y gwerthusiad yn cyfrannu… Read more »

Digwyddiad Nadolig

  Cafodd y siopwyr a’r stondinwyr Nadoligaidd fwynhad yn y Farchnad Nadolig yn Neuadd Bentref Cilcain yn Sir y Fflint! Y farchnad oedd y digwyddiad cyntaf mewn cyfres o ddigwyddiadau a fydd ymlaen ar draws Cymru i hybu garddwriaeth, tyfwyr,… Read more »

Cysylltwch!

  Rydym wedi cael hydref prysur! Yn ystod y tri mis diwethaf, mae ein tîm bychan wedi teithio ar hyd a lled Cymru i’ch cwrdd –  busnesau garddwriaethol Cymru, ac megis dechrau yn unig yw hynny. O dyfwyr ffwng a… Read more »

“DYMA FY MREUDDWYD”

Bu i ni gyfarfod Alan Jones yn 5 Acre Nursery, Tal-y-bont. Mae Alan wedi bod yn rhedeg y feithrinfa yn Nyffryn Conwy ers 10 mlynedd. Mae Alan yn tyfu perlysiau, gwlâu blodau, llysiau a phlanhigion blynyddol yn ei feithrinfa a… Read more »