As the Horticulture Wales project draws to a close this month, a BIG thank you to all our members, followers and supporters!
Your dedication, knowledge and enthusiasm has been inspirational!

Wrth i brosiect Garddwriaeth Cymru ddod i ben y mis hwn, diolch yn FAWR i'n holl aelodau, dilynwyr a chefnogwyr! Mae eich ymroddiad, gwybodaeth a brwdfrydedd wedi bod yn ysbrydoledig! Rydym yn falch o gael aelodau mor anhygoel.

Flowers among the cracks of a canton wall! Nature finds a way 💚

Think this is a Greater Periwinkle (Vinca major) 👍🏼


Ariennir y rhaglen gan Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig yr Undeb Ewropeaidd (GAEDG-UE).  Ariennir hefyd gan Llywodraeth Cymru.

Glyndwr logo