New dates/times added for PYO Pumpkins
Tues 20 Oct 12.30am to 6pm. Weds 21 Oct 12.30am to 6pm.
Thurs 22 Oct 10am to 6pm. Fri 23 Oct 10am to 6pm.
PRE-BOOKING IS ESSENTIAL. Please remember you must live in Wrexham County to visit us. Visit website to book. 🎃http://www.bellisbrothers.co.uk

Trwy gydol y pandemig Covid-19, mae busnesau bach ar draws Cymru wedi bod yn cefnogi'u cymunedau lleol.

Nawr, diolch i brosiect Garddwriaeth Cymru @GlyndwrUni, mi fydd eu hymdrechion yn cael eu ddathlu ar ffilm! 🎥

Darllenwch mwy 👉 http://businesswales.gov.wales/foodanddrink/cy/newyddion-digwyddiadau/newyddion/dathlu-busnesau-cymru-ar-ffilm-am-eu-gwaith-yn-cefnogi-cymunedau-lleol-wrth-wynebu-pandemig-y

4

Throughout the Covid-19 pandemic, small businesses across Wales have come together to support their local communities.

Now, thanks to @GlyndwrUni's Horticulture Wales project, their efforts will be celebrated on film! 🎥

Read more 👉 http://businesswales.gov.wales/foodanddrink/news-and-events/news/welsh-businesses-celebrated-film-their-work-supporting-local-communities-face-coronavirus-pandemic

4

Ariennir y rhaglen gan Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig yr Undeb Ewropeaidd (GAEDG-UE).  Ariennir hefyd gan Llywodraeth Cymru.

Glyndwr logo