Horticulture Wales

Tyfu er ansawdd

1. Tyfu er ansawdd Tyfu er ansawdd Mae tyfu cnydau o ansawdd o fudd i bawb yn y gadwyn gyflenwi. Mae tyfwyr yn cael gwell prisiau, llai o golledion wrth storio ac mae llai o’u cnydau’n cael eu gwrthod; gall… Read more »

Arloesi Bwyd Cymru

Oherwydd y pandemig Coronafeirws cyfredol, mae gan ffermydd y DU brinder llafur tymhorol i helpu i gynaeafu a phacio ffrwythau a llysiau. Mae gweithwyr Prydain yn cael eu hannog i ymgeisio am y swyddi taledig hyn.   Oherwydd y pandemig… Read more »

Cyngor Coronafeirws Covid-19: cymorth i fusnesau

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn cymorth gwerth dros £1.4bn i fusnesau bach er mwyn eu helpu yn ystod cyfnod y coronafeirws. Bydd busnesau manwerthu, busnesau hamdden a lletygarwch yn cael 100% rhyddhad ardrethi busnes ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020/21,… Read more »

ASTUDIAETH ACHOS: ANGEL FEATHERS, MOEL FAMAU

Yn ddiweddar, cawsom gyfle am sgwrs gyda Katharine o Angel Feathers, micro-ffrwythdy yng nghalon Moel Famau, Gogledd Cymru. Buom yn sgwrsio am ei busnes a’r gwaith y mae hi wedi ei wneud gyda Garddwriaeth Cymru. Rydym ni wrth ein boddau… Read more »