Systemau Hydroponeg – Llaneurgain

Y Systemau rydym yn eu defnyddio System hunan–ddyfrio– Potiau Tyfu NFT (techneg ffilm maetholion) NFT- Drainpipe Kratky Aeroponeg System Llifogydd a Draeniau

Astudiaeth Achos – Be You to Blossom

Mae Angela Done, cyn-athrawes ysgol, yn danbaid dros ymwybyddiaeth ofalgar a llesiant plant yn ei chymuned leol.  Mewn nifer o ysgolion yn Sir y Fflint (Ysgol Estyn, Ysgol Gynradd Abermorddu, Ysgol Derwen ac Ysgol Ioan Fedyddiwr), mae Angela yn gweithio’n… Read more »