SIARAD Â NI

Ffôn: 01978 293401
E-bost: horticulturewales@glyndwr.ac.uk

CYSYLLTU

Cysylltu

Rydym ni yma i hybu y rhai sy’n tyfu, cynhyrchu a gwerthu i gyd-weithio ac i roi cyngor arbennigol i fusnesau yng Nghymru.

Cysylltwch i siarad gyda ni. Croesawn unrhyw adborth ac ymholiadau:

Garddwriaeth Cymru
Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Ffordd yr Wyddgrug
Wrecsam
LL11 2AW

Ffôn: 01978 293401
E-bost: horticulturewales@glyndwr.ac.uk

Gallwch ein dilyn ar Twitter ar @Hortwales a hoffi ni ar Facebook