SIARAD Â NI

E-bost: horticulturewales@glyndwr.ac.uk

CYSYLLTU

Cysylltu

Rydym ni yma i hybu y rhai sy’n tyfu, cynhyrchu a gwerthu i gyd-weithio ac i roi cyngor arbennigol i fusnesau yng Nghymru.

Cysylltwch i siarad gyda ni. Croesawn unrhyw adborth ac ymholiadau:

Garddwriaeth Cymru
Prifysgol Wrecsam
Ffordd yr Wyddgrug
Wrecsam
LL11 2AW

E-bost: horticulturewales@wrexham.ac.uk

Gallwch ein dilyn ar X (Twitter) ar @Hortwales a hoffi ni ar Facebook