Rhanddeiliaid

Mae ein grŵp llywio rhanddeiliaid yn bodoli i arolygu cynnydd y prosiect a rhoi arweiniad a chyngor strategol. Mae ein rhanddeiliaid wedi cael eu recriwtio o’r diwydiant garddio a’r sector bwyd. Mae cyfrifoldeb y grŵp yn cynnwys archwilio ac arolygu cynlluniau prosiect, adolygu tendrau, a chynghori ar reoli prosiectau.