Arloesi Bwyd Cymru

Oherwydd y pandemig Coronafeirws cyfredol, mae gan ffermydd y DU brinder llafur tymhorol i helpu i gynaeafu a phacio ffrwythau a llysiau. Mae gweithwyr Prydain yn cael eu hannog i ymgeisio am y swyddi taledig hyn.