Garddwriaeth Cymru yn hyrwyddo’r Hinsawdd, Bioamrywiaeth a Bywyd Gwyllt ar Gampws Llaneurgain Prifysgol Wrecsam!

Mae Garddwriaeth Cymru yn falch o gyhoeddi llwyddiant Wythnos Troi’n Wyrdd 2024 Prifysgol Wrecsam, ymdrech gydweithredol i hyrwyddo cynaliadwyedd amgylcheddol. Fel rhan o’r fenter hon, plannwyd dros 200 o goed ar Gampws Llaneurgain ar ddydd Iau, Mawrth 14eg, gyda chefnogaeth gwirfoddolwyr ymroddedig.

Gwnaed Garddwriaeth Cymru, prosiect a ariannwyd gan SPF ac a gefnogwyd gan Gyngor Sir y Fflint a Chyngor Sir Ddinbych, yn bosibl trwy roddion hael gan Coed Cadw.

Nod y fenter plannu coed hon, a oedd yn cynnwys amrywiaeth o rywogaethau megis y gollen, y ddraenen ddu, coed afalau surion, yr ysgawen, a mwy, yw brwydro yn erbyn dirywiad coridorau bywyd gwyllt. Yn ôl ystadegau gan Coed Cadw, mae tua 118,000 milltir o wrychoedd wedi diflannu ers 1950, gan beri bygythiad i fioamrywiaeth. Trwy blannu coed, rydym yn ymdrechu i wrthdroi’r duedd hon a chreu cynefinoedd hanfodol ar gyfer bywyd gwyllt.

“Rydym wrth ein bodd ein bod wedi bod yn rhan o Wythnos Troi’n Wyrdd 2024 Prifysgol Wrecsam,” meddai Naeve Richardson, Swyddog Datblygu Prosiect Garddwriaeth Cymru. “Gyda’n gilydd, rydym yn cymryd camau breision o ran cadwraeth amgylcheddol a chynaliadwyedd.”

Mae Garddwriaeth Cymru wedi ymrwymo i ehangu coridorau bywyd gwyllt ar gampws Llaneurgain Prifysgol Wrecsam ac maent yn bwriadu plannu mwy o goed yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Os hoffech gymryd rhan, e-bostiwch Horticulturecluster@wrexham.ac.uk.