Adborth – Bywd a Diod Cymru Rhwydraith Clwyster

Mae Miller Research, mewn partneriaeth gyda Madeline Smith, yn cynnal gwerthusiad o’r Rhaglen Clystyrau o 2016 / 2019. Fel rhan o’r gwerthusiad, rydym yn gofyn i fusnesau am eich canfyddiadau a’ch profiadau o’r Rhaglen Clystyrau. Bydd y gwerthusiad yn cyfrannu at y Rhaglen Clystyrau yng Nghymru yn y dyfodol.

 Cynhelir yr arolwg yn unol â chanllawiau’r Gymdeithas Ymchwil Marchnad. Bydd yr wybodaeth yn cael ei chynnwys yn ddienw yn adroddiad y gwerthusiad a fydd yn cael ei gwblhau ym mis Rhagfyr 2019.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y gwerthusiad hwn neu’r arolwg, mae croeso ichi gysylltu gyda Susie Stevenson (susie@miller-research.co.uk).

Rhannwch eich profiadau a’ch syniadau yn yr arolwg byr hwn erbyn 4 Tachwedd.