Category: Uncategorized @cy

Lleihau gwastraff yn ystod y cam manwerthu

Mae lleihau gwastraff yn y cam manwerthu yn hanfodol ar gyfer cynaliadwyedd ac elw. Ychwanegir cost i bob cam o’r gadwyn gyflenwi, felly mae colledion yn y cam terfynol hwn yn fwy costus nag unrhyw bwynt arall. Mae’r canllaw hwn… Read more »

Perlysiau, Treftadaeth a Diwastraff

Digwyddiad Ar-lein Am Ddim: Perlysiau, Treftadaeth a Diwastraff – Dydd Llun, 7 Rhagfyr, 2020, 10.30 am – 11.30 am Siaradwr: Ray Bailey, y Gerddi Hanesyddol ym Mharc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas. Prosiect HLF i ddylunio ac adeiladu gerddi Fictoraidd, Tuduraidd… Read more »

Lleihau colledion yn ystod cynaeafu a storio

Mae dros 2 filiwn tunnell o ffrwythau a llysiau yn cael eu gwastraffu rhwng cynaeafu a chyrraedd y siop. Mae Tabl 1 yn dangos yr achosion pwysicaf o golledion mewn rhai cnydau cyffredin GRŴP ENGHREIFFTIAU ACHOSION O GOLLED Llysiau gwraidd… Read more »

Prosesu gwerth ychwanegol

Ychwanegu gwerth yw trosi nwydd neu nwyddau crai yn gynnyrch wedi’i brosesu drwy ddefnyddio deunyddiau crai, llafur, amser a thechnoleg, y cwbl wedi’u cyfuno mewn modd sy’n sicrhau enillion economaidd uwch. Mae prosesu gwerth ychwanegol bron bob tro yn cynyddu… Read more »